CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
2022.03.25 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2022.03.25 TB moi hop DHDCD.jpg
2022.03.25 Chuong trinh ky hop DHDCD.jpg
Mẫu giấy ủy quyền dự họp (Tải về tại đây):GIAY-UY-QUYEN-DU-HOP-2022.pdf 
                                                       hoặcGIAY-UY-QUYEN-DU-HOP-2022.docValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!