CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

- Sản lượng : 1.500 Tấn thành phẩm / năm
- Mùa vụ cung cấp : quanh năm
- Các sản phẩm : Mực ống sushi, Fillet Sashimi, Cắt bún, Sugata, Cắt khoanh, Đầu sashimi, Tube, Nguyên con làm sạch, Nguyên con IQF, ...
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!